„Йога, за мен, е да се „построяваш“ отново, всеки ден.
Медитация, за мен, е да се разгръщаш и да се доверяваш, колкото се може повече, всеки ден.“

Йога, за мен, е да се „построиш“ отново, всеки ден.

Медитация, за мен, е да се разгърнеш и да се довериш, колкото може повече, всеки ден.

Първият ми досег с Хатха Йога е още в гимназия . През годините съм редувала периоди на постоянство и периоди на непостоянство в личната си практика. Така до престоя ми в Йога и Аюрведа Института Кайвалядам в Индия. Там си припомних изначалната любов и удовлетворение от Хатха Йога. Безкомпромисността им по отношение на автентичността на йога и начина на работа на йога терапевтите в института ме вдъхновиха и мотивираха да се отнеса по нов начин към йога и към практиката си.

Смятам, че да преподаваш е просто още един начин да учиш.