Преди седем години се докоснах със свещен трепет до Паневритмията и осъзнах още тогава, че желая да се занимавам с нея до края на живота си. Тя стана част от мен, непреривна част от мен. Аз зная, че имам още много да уча, защото за нейното пълно усвояване е необходим цял един живот. Но с най-голяма радост, вълнение и отговорност бих споделила всичко онова, което съм научила във великото училище на живота. През последните години посетих много семинари посветени на Паневритмията, бях на много лекции, вдъхновени от нея, преминах обучителен курс за преподаватели, но най-важното – не спирам да търся, не спирам да практикувам и всеки път се изумявам на нейната безкрайност, на нейната дълбочина, на нейната величествена красота и успявам да я преоткривам отново и отново. Така че, аз, като един  служител на живота, ще се радвам безкрайно, ако заедно тръгнем на нагоре, по пътя към светлината.