“Гледам на себе си като на изследовател и проявявам нестихващо любопитство. ”

Сертифицирана съм като йога инструктор с 200 & 300 RYS Yoga Alliance в Индия – Multi Stile Yoga, както и в Нов Български университет 60 часа. Университетското ми образование е завършена магистърска програма по клинична психология с психоаналитична перспектива. Обучавала съм се в терапевтични школи по психодрама и когнитивно поведенческа терапия.

Посещавала съм курс “Въведение в будизма” в Дарамкот (Индия) и Виппасана в България. Уважавам и почитам учители от различни школи. Не съм срещнала своя духовен учител. Допускам, че и това ще се случи. Дотогава аз сама съм си учител. Вярвам в личната отговорност и посветеност, в самодисциплината и самоконтрола.“Йога” за мен означава свързване и единство. Разграничавам думата дори от концепта за учение.

Придържам се към няколко вярвания:

1. Щом нещо е възникнало и принадлежи към света на съществуването, то винаги ще съществува независимо под каква форма.

2. Вярвам, че всички сме едно цяло и във всеки един от нас се разгръща цялото. Индивидуално и колективно несъзнавано, което се слива и отделя в един и същи миг.

3. Всичко, което даваме се връща. Всяко наше действие, дума и мисъл е като творба, която не се губи, а се отразява отвън.

4. Принадлежим на настоящия момент.

5. Всичко, което не принадлежи на основните принципи се променя.

6. Безусловната любов на твореца е винаги с нас, в нас и никога не ни напуска. Мисълта за отхвърленост и липса на любов е заблуда на фалшивата същност, към която се придържаме.

7. Едва когато излезем отвъд концепта за добро и зло можем да следваме висшия морал.