Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Ценоразпис

• 4 посещения 48лв.
• 6 посещения 64лв.
• 8 посещения 78лв.

Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Ценоразпис

• 4 посещения 48лв.
• 6 посещения 64лв.
• 8 посещения 78лв.