Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Ценоразписът важи до 24.12.2020

Еднократно посещение – 15лв
6 посещения – 75лв
8 посещения – 92лв.

Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Еднократно посещение- 15лв
6 посещения – 75лв
8 посещения – 92лв.

* Картите Мултиспорт, Мултиспорт KIDS и Содексо за 6 и 8 посещения са с валидност 1 месец.