Притежателите на карти Мултиспорт и coolfit.bg, могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Партньори

www.benefitsystems.bg
www.coolfit.bg

Ценоразпис на
narayanayoga.bg

Единичното посещение – 15лв.

6 посещения – 72лв. (валидност 1м.)

8 посещения – 90лв. (валидност 1м.)

12 посещения – 124лв. (валидност 2м.)

Притежателите на карти Мултиспорт и coolfit.bg, могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Ценоразпис

Единичното посещение – 15лв.

6 посещения – 72лв. (валидност 1м.)

8 посещения – 90лв. (валидност 1м.)

12 посещения – 124лв. (валидност 2м.)

Партньори

www.benefitsystems.bg
www.coolfit.bg