Притежателите на карти Мултиспорт могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Партньор

www.benefitsystems.bg

Ценоразпис

Единичното посещение – 15лв.

6 посещения – 72лв. (валидност 1м.)

8 посещения – 90лв. (валидност 1м.)

12 посещения – 124лв. (валидност 2м.)

Притежателите на карти Мултиспорт могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Ценоразпис

Единичното посещение – 15лв.

6 посещения – 72лв. (валидност 1м.)

8 посещения – 90лв. (валидност 1м.)

12 посещения – 124лв. (валидност 2м.)

Партньор

www.benefitsystems.bg