Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Еднократно посещение- 15лв
6 посещения – 75лв
8 посещения – 92лв.

* Картите за 6 и 8 посещения са с валидност 1 месец.

Притежателите на карти Мултиспорт и Содексо могат да посетят нашите редовни практики без допълнително доплащане.

Индивидуални посещения *

1 практика        13 лв

6 практики        64 лв

8 практики        78 лв

12 практики        108 лв

* Картите за 6 и 8 посещения са с валидност 1 месец, а тази за 12 посещения – два месеца.

Неограничени посещения

1 месец        170 лв

2 месеца        350 лв

6 месеца        600 лв

1 година        1080 лв