Паневритмия за начинаещи

Неделя 8:00-9:30

Целта на курса ще бъде участниците, водени от свещения трепет на душите си по пътя към самоусъвършенстване, да познаят себе си, чрез колективната практика, която някои сравняват с динамична медитация. Когато упражненията на Паневритмията са лишени от своята философска основа, от идейната си насоченост, те не могат  да влияят върху съзнанието. Така че, когато се говори за Паневритмия трябва да се знае, че става дума за цялостен процес на влияние и навлизане във вътрешния свят на човека. И това ние, заедно, ще се опитаме да направим.

Какво означава  ПАНЕВРИТМИЯТА?

Думата произлиза от:

 Пан– всеобщ, космичен, ЕВ – висш, или такъв, от които произлиза всичко и

Ритъм – ритъм. Тя е хармоничното творческо изявление в цялата Вселена.

„Чрез нея човек е вече по-готов да отвори душата си за Доброто, за Правдата, за Красотата, за Истината, за оная Светлина, която идва в света!“

Чрез свещения танц се работи, за да се събудят спящите духовни сили и заложби на човешкото естество.

Тя помага на човека да влезе във връзка с енергиите на природата и тяхното използване за неговия растеж.

Паневритмията е метод за трансформиране на негативни състояния. Тя е мощно средство за поддържане на здравословното състояние.

„Искам да ви покажа един път – да ви дам метод, чрез който можете да влезете във връзка с ПЪРВАТА ПРИЧИНА. Този метод е Паневритмията.“

Беинса Дуно, Паневритмия, 1938 г.

Кой може да практикува?

Няма ограничения за практикуващите относно тяхната народност, религия, възраст, пол. В Япония дори направиха курс по Паневритмия за бременни жени. Това е колективна практика. Тя тонира човека, организира и хармонизира вътрешните му сили, координира ги и ги насочва към разумен живот. Тя е висшият закон, който трябва да се приложи за самовъзпитанието на индивида и обществото. Шестата раса, която иде ще бъде изразителка на Паневритмията. Петата раса е на обективното знание, на външното изучаване на Природата – раса на ума. Шестата раса е раса на Любовта. Тия сили, тия идеи, които са вложени в Паневритмията ще бъдат действителност в Шестата раса. Паневритмията е новото, което трябва да се внесе в културата. Тя има да играе важна образователна и възпитателна роля. Чрез нея учащата се младеж ще се кали физически, а от друга страна ще се подтикне към идеен живот, творчество, идеализъм – всички идеи, вложени в Паневритмията ще оживеят, в подрастващото поколение и благородните чисти семена в душата му ще покълнат, ще призоват към активност. Въвеждането на Паневритмията ще даде голям тласък за вливане на нови културни ценности в днешното общество. Тя ще даде нов подтик, нови възможности, нови хоризонти и перспективи. По този начин ще се направи важна крачка към осъзнаването на новото, което сега се събужда в живота като красиво зазоряване в човешките души.

Представяне

Борислава Богданова

            Преди седем години се докоснах със свещен трепет до Паневритмията и осъзнах още тогава, че желая да се занимавам с нея до края на живота си. Тя стана част от мен, непреривна част от мен. Аз зная, че имам още много да уча, защото за нейното пълно усвояване е необходим цял един живот. Но с най-голяма радост, вълнение и отговорност бих споделила всичко онова, което съм научила във великото училище на живота. През последните години посетих много семинари посветени на Паневритмията, бях на много лекции, вдъхновени от нея, преминах обучителен курс за преподаватели, но най-важното – не спирам да търся, не спирам да практикувам и всеки път се изумявам на нейната безкрайност, на нейната дълбочина, на нейната величествена красота и успявам да я преоткривам отново и отново. Така че, аз, като един  служител на живота, ще се радвам безкрайно, ако заедно тръгнем на нагоре, по пътя към светлината.

Block "slider" not found

Call Now Button